Banner podstrony

Płyta fundamentowa

Czym jest płyta fundamentowa?

Płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa jest to wylewana na placu budowy płyta betonowa, zbrojona siatką oraz prętami. Do jej wykonania stosowane są specjalne elementy brzegowe stanowiące izolację termiczną pionową. Na pospółce rozkładana jest izolacja pozioma o grubości od 20 cm twardego styropianu ( EPS, XPS, Hydro). 

Podstawową różnicą

Podstawową różnicą pomiędzy płytą, a tradycyjnym fundamentem jest to, że pod płytę fundamentową robi się znaczenie płytszy wykop, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Standardowa grubość

Standardowa grubość płyty fundamentowej wynosi 20 cm, w niektórych wypadkach grubość płyty może jednak wynosić 25-30 cm.

Płyty fundamentowe zyskują duża popularność

Płyty fundamentowe zyskują duża popularność względem tradycyjnych fundamentów, dlatego że są proste, szybkie w realizacji, świetnie izolują i sprawdzają się nawet na trudnych terenach. 

Dowiedz się więcej co wpływa na koszt płyty fundamentowej

Charakterystyka płyty fundamentowej

Płyta żelbetonowa

Płyta żelbetonowa

grubości 20 cm posadowiona na żwirowej podsypce 

o grubości minimum 30 cm.

Beton

Beton

klasy C-16/20

Zbrojenie

Zbrojenie

siatki zgrzewane z prętów stalowych, żebrowanych 

oraz strzemiona krawędziowe ze stali giętej, żebrowanej.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna

styropian (EPS, XPS, Hydro) ułożony na pospółce grubości od 20cm.

Płyta fundamentowa - wady i zalety

Wady płyt fundamentowych

 • Brak przestrzeni pod nimi oznacza, że pod fundamentem nie ma przestrzeni, którą można wykorzystać do przechowywania lub do umieszczenia i ukrycia urządzeń użytkowych. W związku z tym cała wentylacja, jak również wszystkie przewody wentylacyjne, muszą być zainstalowane wewnątrz ścian lub na poddaszu.
 • Ponieważ hydraulika dla domu znajduje się poniżej fundamentu płyty betonowej, wycieki hydrauliczne wymagają, aby wszelkie naprawy zostały wykonane w sposób profesjonalny. Może to zwiększyć koszty wykonywania tego typu napraw, jednakże zdarzają się one coraz rzadziej. Przecieki pod płytą fundamentową są cięższe do wykrycia.
 • Ważne jest utrzymanie odpowiedniego stopnia wilgotności wokół płyt fundamentowych, co wykonywane jest przez odpowiednie zabezpieczenia.

Zalety płyt fundamentowych

 • Jedną z ich wielu zalet jest to, że fundamenty te są na ogół tańsze w budowie niż fundamenty słupowo-ryglowe. Ponieważ elementy drewniane, takie jak belki stropowe nie są wymagane, jak to jest w przypadku konstrukcji słupowo-ryglowych, co oznacza w praktyce niższą cenę. Ponadto, nie ma pod nimi przestrzeni pełzającej, co oznacza, że rachunki za media związane z klimatyzacją i ogrzewaniem są niższe.
 • Kolejną zaletą posiadania płytu fundamentowej jest to, że czas jej wykonania jest szybszy w porównaniu do innych rozwiązań. Sama płyta fundamentowa jest wylewana w ciągu jednego dnia. Cały proces może być często wykonany w ciągu czterech dni od początku do końca, przy założeniu, że warunki atmosferyczne nie stanowią problemu dla wykonania prac.
 • Ponieważ pod nimi nie ma szczelin (lub przestrzeni powietrznej), rachunki za media związane z klimatyzacją i ogrzewaniem są niższe.
 • Pleśń i grzyby nie stanowią problemu, podobnie jak gryzonie czy owady, gdyż brak nie ma pod nią wolnej przestrzeni.
 • Pozwalają one na szerszy zakres opcji podłogowych, w tym barwione lub punktowanie betonu.
Przewodność ciepła

Przewodność ciepła
 

Przewodność cieplna płyty betonowej określa szybkość przenikania ciepła przez masę stałą w drodze przewodzenia, zazwyczaj w odniesieniu do przenoszenia ciepła do lub z gruntu. Współczynnik przewodności cieplnej, jest proporcjonalny między innymi do gęstości betonu. Podstawowy wpływ na przewodność mają: wilgotność, rodzaj kruszywa, rodzaj cementu, proporcje składników i temperatura. Te różne czynniki komplikują teoretyczną ocenę wartości współczynnika przenikania ciepła, ponieważ każdy składnik ma inną przewodność, gdy jest oddzielony, a położenie i proporcje każdego ze składników wpływają na ogólną przewodność. Dla uproszczenia można przyjąć, że cząstki kruszywa są zawieszone w jednorodnym cemencie.

Masa termiczna

Masa termiczna
 

Drugą kwestią jest wysoka masa termiczna płyt betonowych, która ma zastosowanie podobnie jak w przypadku ścian i podłóg lub wszędzie tam, gdzie beton jest wykorzystywany w przegrodzie termicznej. Beton ma stosunkowo dużą masę termiczną, co oznacza, że potrzebuje dużo czasu, aby zareagować na zmiany temperatury otoczenia. Jest to wadą, gdy pomieszczenia są ogrzewane z przerwami i wymagają szybkiej reakcji, ponieważ ogrzanie całego budynku, w tym płyty, zajmuje więcej czasu. Jednak duża masa termiczna jest zaletą w klimatach o dużych dziennych wahaniach temperatury, gdzie płyta działa jak regulator, utrzymując budynek w chłodzie w dzień i cieple w nocy.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna
 

Bez izolacji, płyty fundamentowe wylewane bezpośrednio na gruncie mogą powodować znaczną ilość obcej energii przekazywanej przez przewodzenie, co skutkuje utratą ciepła lub niepożądanym ciepłem. W nowoczesnym budownictwie, płyty betonowe są zwykle wylewane nad warstwą izolacji, takiej jak styropian, a płyta może zawierać rury ogrzewania podłogowego. Jednakże nadal istnieją zastosowania dla płyty, która nie jest izolowana, na przykład w budynkach gospodarczych, które nie są ogrzewane lub chłodzone do temperatury pokojowej. W takich przypadkach, wylanie płyty bezpośrednio na podłoże z kruszywa utrzyma płytę w temperaturze zbliżonej do temperatury podłoża przez cały rok i może zapobiec zarówno zamarzaniu, jak i przegrzewaniu.

Zdjęcie główne prodstrony

Podsumowanie zalet i wad płyty fundamentowej

Bez wątpienia płyta fundamentowa ma swoje wady i zalety. Mimo że mogą ulegać uszkodzeniom, są bardzo popularne, zwłaszcza w ciepłym klimacie. Właściciele nieruchomości w tych częściach świata w których przez wiele miesięcy panuje mróz, zazwyczaj wybierają inny rodzaj fundamentów. Dzieje się tak dlatego, że płyty fundamentowe pękałyby, gdyby były stale wystawione na działanie temperatur poniżej zera (a na pewno tak niskich jak -15 lub -30 stopni).

Geografia i warunki pogodowe dyktują rodzaj fundamentu, który jest najlepszy dla Ciebie. Ze względu na warunki pogodowe na danym obszarze często występują problemy, które wymagają rozwiązania. Ważne jest, aby dowiedzieć się, dlaczego serwis fundamentów płytowych jest często potrzebny. Czasami wynika to z przesuwania się gruntu. Ruch fundamentów może powodować pękanie płyt i uszkadzać fundamenty. Na szczęście wielu problemom można łatwo zaradzić.

Płyty fundamentowe za granicą są zwykle określane jako fundamenty slab on grade. Zbudowane z betonu, stały się popularne w latach 50-tych XX wieku. W XXI wieku są one nadal powszechnie stosowane.

Etapy powstawania płyty fundamentowej

 1. Przygotowanie gruntu pod płytę fundamentową
  Pierwszym krokiem jest wytyczenie obszaru, na którym będzie wykonywana płyta fundamentowa. Wierchnia część gruntu, która nadaje się do posadowienia płyty fundamentowej, musi zostać całkowicie wymieniona. W tak przygotowanym wykopie na samym dole szykowany jest odpowiednio drenaż, którego zadaniem jest odprowadzanie wód gruntowych. W rogach budynku dodatkowym zabezpieczeniem są najczęściej studzienki rewizyjne. Następnie dochodzi do zapełnienia wykopu odpowiednim materiałem, najczęściej jest to tzw. pospółka. Następnie po wyrównaniu jest ona odpowiednio zagęszczana, aby móc stanowić silną podstawę dla płyt fundamentowych.
 2. Rozłożenie elementów brzegowych
  Po przygotowaniu gruntu pod płytę fundamentową, następnie należy przystąpić do wykorzystania elementów gotowych systemów brzegowych. Z jednej strony wspierają one płytę fundamentową w zakresie izolacji cieplnej, a z drugiej pełnią funkcje szalunku.
 3. Równanie kształtek styropianowych
  Przekrój elementów cieplnych ma z zasady kształt litery L, czego celem jest ułatwienie ich montażu na przygotowanym gruncie. Górną krawędź wyrównuje się do wcześniej ułożonych linek geodezyjnych, których celem jest wytyczenie obrysu budynku.
 4. Odpowiednie połączenie elementów
  Elementy brzegowe łączone są za pomocą płytek kolczastych i grzebieni. Dzięki takiemu rozwiązaniu prace przechodzą w bardzo szybki sposób, co pozwala przejść do następnych etapów wykonania płyty fundamentowej.
 5. Uszczelnianie łączeń elementów
  W miejscu połączenia poszczególnych elementów brzegowych wsuwany jest klin typu „na pióro-wpust”, który niweluje mostek termiczny.  Dodatkowo wykorzystywana jest pianka poliuretanowa, aby wzmocnić niwelowanie mostków termicznych.
 6. Sprawdzenie położenia elementów granicznych
  Po prawidłowych ustawieniu elementów granicznych, zostaje utworzony obrys bryły budynku. Specjalnie przygotowane kształtki styropianowe, pozwalają na łatwiejszą instalację elementów płyty fundamentowej. Dzięki temu można jeszcze lepiej wykorzystać wcześniejszą pracę geodety.
 7. Sprawdzenie zewnętrznych wymiarów fundamentów
  Elementy brzegowe muszą być odpowiednio ustawione, gdyż płyta fundamentowa to podstawa każdego budynku. Jeśli, dojdzie do popełnienia błędów na tym etapie, to ciężko jest je potem naprawić. Oznacza to, iż prace muszą być wykonywane bardzo dokładnie.
 8. Wyznaczanie punktów pod przepusty
  Po wykonaniu wcześniejszych etapów, następuje wyznaczenie punktów pod instalacje wodno-kanalizacyjną.
 9. Rozłożenie instalacji pod płytą
  Jeszcze przed ułożeniem izolacji termicznej, należy ułożyć rury związane z instalacją wodno-kanalizaycjną oraz przepusty. 
 10. Ułożenie poziomej izolacji termicznej
  Po ostatecznych działaniach w zakresie wyrównania i zagęszczenia, należy przystąpic do ułożenia poziomej izolacji termicznej. Płyty styropianowe układane są na tzw. mijankę, a łączenia uszczelniane pianką, aby zmniejszyć ryzyko mostków termicznych.
 11. Wykonanie przejść pod przepusty w izolacji termicznej
  Dzięki technologii układania płyt styropianowych w dwóch warstach dodatkowo jeszcze minimalizuje się negatywne efekty mostków termicznych. Nie można jednak zapomnieć o wykonaniu wypustów pod instalacje, które będą prowadzone w budynku.
 12. Montaż zbrojenia płyty fundamentowej
  Zbrojenie płyty fundamentowej to jeden z najważniejszych elementów, który w późniejszym etapie świadczyć będzie o jej funkcjonowaniu bez żadnych pęknięć, napraw. Najpierw, na specjalnych dystansach, układa się dolne zbrojenie, zachowując miejsce na odpowiednią otulinę betonem. Następnie mocowane są kobyłki i na nich ustawia się górny pas zbrojenia. Krawędzie płyty oraz miejsca o większych obciążeniach dozbraja się strzemionami i prętami.
 13. Rozłożenie systemu grzewczego
  Instalacje grzewczą np. płyty fundamentowej z ogrzewaniem wodnym wykonuje się w momencie rozkładania zbrojenia. Wybrany system rozmieszczany jest według projektu.
 14. Zalanie betonem instalacji płyty fundamentowej
  Na tym etapie należy sprawdzić, czy wszystko zostało wykonane szczelnie. Mieszanka zazwyczaj dostarczana jest na miejsce budowy gruszkami, a mieszanka musi być rozprowadzona równomiernie. Następnie jeszcze dodatkowo równa się ją z zasady mimo to.
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies